طرح آزمون دوره ای وسایل سنجش و توزین در شهرستان قروه

در راستای اجرای وظایف اداره استاندارد، بازرسی و آزمون کلیه وسایل سنجش و توزین مورد استفاده در واحدهای صنفی عرضه کالا و فروشگاهها، اسفند ماه سال جاری در شهرستان قروه اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، شهرام محمدی نماینده استاندارد شهرستان قروه اعلام داشت: با توجه به اینکه وسایل توزین و سنجش ممکن است بر اثر استفاده مداوم از حالت کالیبره خود خارج شود، از این رو این وسایل حداقل یک بار در سال مورد آزمایش دقت و صحت عملکرد قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف حفظ حقوق مصرف کنندگان، با هماهنگی اداره صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف و نماینده اداره استاندارد شهرستان قروه توسط آزمایشگاه تائید صلاحیت شده «پایش سنجش پالیز غرب» با حضور در واحدهای صنفی انجام میگیرد و در صورت عدم وجود نقص فنی وسیله سنجش، گواهی صادر و برچسب مخصوص روی وسیله توزین نصب می گردد.

محمدی در ارتباط با نحوه عملکرد اوزان تصریح کرد: چنانچه صحت و عملکرد وسیله سنجش مورد تائید واقع نگردد، ضمن اخذ تعهد از واحد صنفی برای انجام تعمیر و رفع عیوب احتمالی نسبت به انجام آزمون مجدد اقدام لازم بعمل می آید.

این کارشناس تاکید کرد: طبق مواد 58 قانون نظام صنفی و 10 سازمان ملی استاندارد ایران کلیه وسایل اوزان مورد استفاده در واحدهای صنفی باید تحت آزمایش دقت و صحت قرار گیرند.

نماینده استاندارد قروه خطاب به متخلفین عنوان کرد: از دارندگان وسایل سنجش درخواست می‎شود به منظور اطمینان از صحت کار وسایل و جلوگیری از کم‎فروشی یا زیاده‎فروشی، با بازرسان استاندارد برای انجام بازرسی های دوره‎ای همکاری کنند.

وی از شهروندان نیز خواست برای حفظ حقوق و اطمینان از صحت عملکرد وسیله سنجش به وجود برچسب صحت عملکرد استاندارد ترازو که حاوی شماره شناسایی، تاریخ آزمون و تاریخ اعتبار بر روی ترازوها است دقت نمایند.