طرح نظارتی ماه رمضان در دیواندره

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در راستای طرح نظارتی ماه مبارک رمضان گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهر زرینه با همکاری اداره استاندارد و صنعت، معدن و تجارت شهرستان دیواندره انجام شد.

در این گشت از کلیه ی واحدهای صنفی شهر زرینه اعم از نانوایی و سوپرمارکت و سایر اصناف بازرسی به عمل آمد.

به گفته ی کاکی نماینده استاندارد در شهرستان دیواندره، هدف از تشکیل این گشت ها، نظارت بیشتر بر کیفیت و قیمت اجناس می باشد.

در این گشت چندین بطری روغن مایع تاریخ مصرف گذشته ضبط گردید.