فعله گری: آموزش استاندارد، بومی کردن و به روز کردن اطلاعات در شرکت گاز ضرورت دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی استان لوله گذاری گاز در مناطق شیب دار و پله کانی استان نیازمند تدوین استانداردهای جدید است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، احمد فعله گری در مراسم افتتاح دفتر استاندارد در شرکت گاز استان کردستان که در محل سالن اجتماعات شرکت گاز این استان برگزار شد، اظهار کرد: شرکت گاز یکی از صنایع پر ریسکی است که قطعا با استانداردهای زیادی سروکار دارد.

وی استاندارد سازی برای شرکت گاز و خدمات مربوط به آن را لازم دانست و گفت: عدم آشنایی و اشراف کامل پرسنل شرکت گاز  به مسائل فنی می تواند منجر به آسیب در اجرای طرح ها یا نگهداری آن شوند.

مدیر عامل شرکت گاز کردستان بیان کرد: آموزش استاندارد، بومی کردن و به روز کردن اطلاعات در این ارگان ضرورت دارد.

فعله گری با بیان اینکه  تعدادی از قوانین  استاندارد سازی در شرکت ملی گاز ایران تدوین و به شرکت های گاز استانی ابلاغ می شود، افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی استان کردستان و کوهستانی بودن این منطقه به استاندارد سازی بومی نیاز مند است که در این راستا باید از دانش و خدمات کارشناسان استاندارد استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت گاز ملزم به تغییر استاندارد های کنونی و استفاده از تازه ترین استانداردهای جهانی با توجه به شرایط جغرافیایی استان است که با افتتاح و راه اندازی این دفتر امیدواریم این ارتباطات و تغییرات سریع تر صورت گیرد و نتایج خوبی برای دو سازمان به همراه داشته باشد.