کتابخوانی دانش آموزان در استاندارد کردستان

در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با مفاهیم استاندارد،  دانش آموزان دبیرستان صدیقین 1 شهرستان سنندج به کتابخوانی با موضوع استاندارد در این اداره کل پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در این کتابخوانی که با همت روابط عمومی اداره کل برپا گردید دانش آموزان با مفاهیمی همچون وظایف و ماموریت های سازمان ملی استاندارد ایران، گذر و نظری به برخی از استانداردهای صنعت غذا و دارو، نگاهی اجمالی برخی استانداردها، قوانین و مقررات در ارتباط با اوزان و مقیاس ها و همچنین کمپین " کالای استاندارد ایرانی می خرم" آشنا شدند. در این کتابخوانی به سوالات دانش آموزان در خصوص کمپین و استاندارد پاسخ داده شد. گفتنی است جهت ترویج بیشتر استاندارد تعداد 200 مورد بروشور و کتابچه  با همین موضوع میان دانش آموزان توزیع شد.