کسب رتبه D در بهینه سازی مصرف انرژی در استان کردستان

اداره کل استاندارد کردستان در سال 1395 موفق به کسب رتبه D در بهینه سازی مصرف انرژی در استان شد.

به گزارش رو.ابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان به نقل از شاهین جاهد کارشناس اجرای استاندارد، در چهلمین جلسه کمیته بهینه سازی مصرف انرژی استان که  در سالن جلسات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان تشکیل شد، اداره کل استاندارد کردستان  رتبه D در بهینه سازی مصرف انرژی را در استان دریافت کرد.

به گفته ی وی این اداره کل اولین اداره در استان بوده است که چک لیست باز مهندسی سازمانی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در سال 95 را بصورت کامل تکمیل و به دبیرخانه کمیته بهینه سازی مصرف انرژی ارسال کرده است.

شایان ذکر است کسب این رده بدست آمده توسط اداره کل استاندارد کردستان با در نظر گرفتن تجهیزات آزمایشگاهی دارای مصرف بالای انرژی الکتریکی و بدون تعویض لامپ‌های فلورسنت به لامپ‌های LED و نصب بهینه‌ساز انرژی جدید بر روی تجهیزات موتورخانه می‌باشد. در صورتی‌که این اقدام انجام شود رده انرژی اداره حداقل یک رتبه بالاتر و در رده C  قرار خواهد گرفت.