10 آزمايشگاه همكار تست هيدرو استاتيك تأييد صلاحيت شد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در سه ماهه پاياني سال 1396 و با توجه به اهميت نظارت بر كپسولهاي  CNG منصوبه بر روي خودروهاي دوگانه سوز ، اداره‌كل استاندارد كردستان در يك برنامه فشرده تعداد 10 آزمايشگاه در زمينه تست هيدرو استاتيك را در استان تأييد صلاحيت کرد. اين امر با هماهنگي با كارشناسان سازمان ملي استاندارد در اين زمينه و آموزش فشرده پرسنل اداره محقق شد. همچنین تعداد چهارآزمايشگاه در شهر سنندج، چهار آزمايشگاه در شهرستان سقز، يك آزمايشگاه در شهرستان قروه و يك آزمايشگاه در شهرستان مريوان تأييد صلاحيت شده اند. گفتنی است تأييد صلاحيت آزمايشگاه‌هاي متقاضي در شهرستان‌هاي بانه و ديواندره و كامياران در سه ماهه اول سال جاري انجام مي گردد.