نام واحد - نام و نام خانوداگی سمت شماره تماس
01.مدیریت (1)
ژیلا یزدانی مدیر كل 087-33284932-4 داخلی: 239
02.اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی (2)
روناک عامی مسئول دفتر حوزه مدیریت 087-33284932-4  داخلی: 239
سیران مرادی كارشناس روابط عمومی 087-33284932-4  داخلی: 214
نسرین احترامی کارشناس روابط عمومی 087-33284932-4  داخلی: 252
03.اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (2)
فواد نبوی كارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 087-33284932-4  داخلی: 223
رومینا حمیدی كارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 087-33284932-4  داخلی: 245
فرهاد شکوه نیا كارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 087-33284932-4  داخلی: 237
04.اداره حراست (1)
فرهاد حیدری كارشناس حراست 087-33284932-4  داخلی: 203
05.اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها (2)
فیروزه راه‌هدایت رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها 087-33284932-4  داخلی: 225
06.اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت (1)
محمدسعید زاهدی رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت 087-33284932-4  داخلی: 248
07.اداره امور حقوقی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد (2)
عادل اشرفی رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی 087-33284932-4  داخلی: 246
پروین اسکندری کارشناس امور حقوقی 087-33284932-4 داخلی:238
08.معاونت ارزیابی انطباق (1)
معاون ارزیابی و انطباق 087-33284932-4  داخلی: 201
09.اداره امور آزمایشگاه ها (11)
كمال عبدی كارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 224
رنگین روشن رئیس اداره امور آزمایشگاه ها 087-33284932-4  داخلی: 240
حمید محمدی كارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 212
شهین احمدی كارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 236
مریم عزیزی کارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 236
سمیه محمودی كارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 222
وریا ساعدپناه كارشناس آزمایشگاه 087-33284932-4  داخلی: 215
10.اداره نظارت بر اجرای استاندارد (9)
علی جهانگیر كارشناس نظارت بر اجرای استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 241
شهناز حسن‌زاده رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد  087-33284932-4  داخلی: 216
آرمین جهان نمای  كارشناس نظارت بر اجرای استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 247
شاهین جاهد كارشناس نظارت بر اجرای استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 253
یعقوب خاتونی كارشناس نظارت بر اجرای استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 249
سیروس کاکی كارشناس امور استاندارد مستقر در دیواندره 087-38725329
11.اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی (2)
هیرش کانی سانانی رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی 087-34662516  
12.معاونت استانداردسازی و آموزش (1)
فرید بطی معاون استانداردسازی و آموزش 087-33284932-4  داخلی: 202
13.اداره هماهنگی تدوین امور استاندارد (1)
اسرین آغه‌میری رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 255
نادیا محمدی کارشناس امور تدوین و آموزش 087-33284932-4  داخلی: 252
14.اداره امور آموزش و تدوین استاندارد (2)
نظام جهانگیری رئیس اداره تدوین استاندارد 087-33284932-4  داخلی: 244
15.معاونت امور انسانی و امور حقوقی(2)
معاون امور انسانی و امور حقوقی 087-33284932-4  داخلی: 221
16.اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی(9)
سیده ماریا نقشبندی رئیس اداره منابع انسانی 087-33284932-4  داخلی: 251
احمد کمانگر دبیرخانه 087-33284932-4 داخلی: 254
محمد حسین پناهی کارپرداز 087-33284932-4 داخلی: 206
ثنایت امانی بایگانی 087-33284932-4 داخلی: 206
17.اداره امور مالی(3)
فرهنگ فیضی‌پور رئیس اداره امورمالی 087-33284932-4  داخلی: 210
آزاده كردنژاد مسئول حسابداری 087-33284932-4  داخلی: 208
روناک نصیری حسابدار 087-33284932-4 داخلی: 250
عابدین صالحی حسابدار 087-33284932-4  داخلی: 226
18.نمایندگی استاندارد شهرستان سقز(1)
هیوا اردلان 087-36277688
خالد زرافشان مسئول نمایندگی شهرستان سقز 087-36277699
رسول ساکت سرایدار اداره استاندارد سقز 087-36277699
19.نمایندگی استاندارد شهرستان بانه (1)
آزاد رضایی مسئول نمایندگی شهرستان بانه 087-34264654
زانکو رحمانی کارشناس امور استاندارد شهرستان بانه 087-34264654
20.نمایندگی استاندارد شهرستان بیجار(1)
مهدی سحری کارشناس مسئول نمایندگی شهرستان بیجار 087-38236860
21.نمایندگی استاندارد شهرستان قروه و دهگلان (2)
شهرام محمدی كارشناس مسئول امور استاندارد شهرستان قروه 087-35249960
زاهد امیری حسینی كارشناس امور استاندارد شهرستان دهگلان 087-35124613
22.نمایندگی استاندارد شهرستان مریوان و سروآباد (3)
جلال سجادی کارشناس مسئول نمایندگی 087-34591645-6
تورج احمدی زاد كارشناس امور استاندارد شهرستان سروآباد 087-34824224
ایرج صالحی كارشناس امور استاندارد شهرستان مریوان 087-34591645-6
محمد صالحی كارشناس امور استاندارد شهرستان مریوان 087-34591645-6
صباح محمدی سرایدار اداره استاندارد مریوان 087-34591645-6
23.نمایندگی استاندارد شهرستان كامیاران (1)
محمد شیخ‌احمدی کارشناس نمایندگی شهرستان کامیاران 087-33284932-4 داخلی 227